Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
Webbkarta:
Färg:
Choose language

Choose language

 • Svenska
 • English

Transparensredovisning

Basfakta
Ekens Omsorgs omsättning för 2016 är 65 000 kronor och har 3vanställda , den budgeterade omsättning för 2018 är 1 500 000 kronor och 18 anställda och verksamhet bedrivs i Kävline kommun. 

Ekens Omsorgs affärsidé är att erbjuda personligt anpassad omsorg, både till personer med och utan kommunala insatsbeslut. Omsorgen skall utgå från den enskildes behov och önskemål och att tillhandahålla en god personalvård och hög tillgänglighet, genom detta uppnås en god kvalité och en hög delaktighet.

 

Kvalitet

Kvalitetssystemet omfatta hela verksamheten och innehåller metoder för att säkra och utveckla verksamheten och säkerställa en god kvalitet på det arbete och de tjänster som tillhandahålls.

Systemet består av rutiner, policys och blanketter för samverkan internt och externt, klagomål, synpunkter, händelsehantering, anmälan om risker, skada och missförhållanden, riskanalys, säkerhet, rekrytering, bemanning, dokumentation, kompetensutveckling, genomförandeplaner m.m. och förbättringsarbetet som används är lärandestyrt och bygger på kvalitetshjulets fyra steg

 • Planerandet
 • Genomförandet
 • Studerandet
 • Agerandet

 

Medarbetare

Ekens Omsorg har för 2016 3 anställda varav 100% är vårdbiträde och 0 % administrativ personal. Könsfördelningen är 0% män och 100% kvinnor och personalomsättningen exkl vikarier för 2016 var 0 %. Sjukfrånvaron var under 1 % under 2016 och den genomsnittliga anställningstiden inom Ekens är 2,5 år

Ekens Omsorg är medlemmar i KFO och har kollektivavtal (KFO och Kommunal)

Personal anställs fränmst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård - och omsorgsarbete men även pga utbildning vid behov av specialistkompetens.

 

Ägare

Ekens Omsorg AB ägs av Ekens Assistans och Omsorg AB som i sin tur ägs av följande medlemmar i familjen Persson vilka även arbetar aktivt inom Ekens koncernen:

 • Mattias Persson
 • Ulla Persson
 • Ingela Åberg
 • Ulrika Persson

  

Ledning

Ekens Assistans AB Ledning består av 5 personer och som innehar följande ledande befattningar:

 • Mattias Persson, Styrelseordförande/ Ekonomichef
 • Ulla Persson, VD/Verksamhetsansvarig och kundansvarig
 • Lena Bergström, Samordnare
 • Ulrika Persson, Ekonomiadministratör
 • Ann-Louise Hansson, samordnare

 

Styrelse

Styrelsen i Ekens Assistans AB består av följande personer:

 • Mattias Persson
 • Ulla Persson

 

Ekonomi

Aktuella bokslut och nyckeltal återfinns på allabolag.se

Ny hemsida

2018-02-15

Vår nya hemsida är på plats och med den en del ny information.
I och med den nya informationen lever Ekens Omsorg AB upp till kraven om transparant redovisning

Läs mer